Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε συζήτηση το θέμα του διαγωνισμού για την αναβάθμιση του βιολογικού Ναυπάκτου


Σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 18.30 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με δυο σημαντικά θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, την εξέλιξη του διαγωνισμού του έργου της αναβάθμισης του Βιολογικού της Ναυπάκτου και την δεύτερη συνεδρίαση για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη. Το θέμα του βιολογικού το έφερε στο δημοτικό συμβούλιο με υπογραφές της η αντιπολίτευση.ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».


       Σας προσκαλούμε, στις 25-2-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Επιλογή του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Ναυπακτίας (άρθρο 77 του Ν.3852/2010)- Επαναληπτική διαδικασία. (Εισηγητής κ.Δήμαρχος).
2.      Αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για την συζήτηση του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ναυπάκτου».
3.      Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
4.      Αποδοχή και κατανομή ποσού 65.736,48 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών  των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
5.      Εγκριση διενέργειας προμηθειών. ( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
6.      Ανάθεση και σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες. ( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
7.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους  2015. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
8.      Απόδοση μισθωμάτων στην  Α/θμια Σχολική Επιτροπή του  Δήμου. ( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
9.      Ορισμός επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών στο έργο «Οδοποιία σύνδεσης 24ης Ε.Ο. – Καστανιάς (Α’ Φάση)» του αναδόχου Κωνσταντίνου Τζίκερα.»(Εισηγ.κ.Καρακώστας).
10.  Ορισμός επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών στο έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου (Άγιος Δημήτριος, Περδικόβρυση, Κλεπά, Αράχωβα, Νεοχώρι)»του αναδόχου Δημητρίου Ζησιμόπουλου..(Εισηγ.κ.Καρακώστας)
11.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου».(Εισηγ.κ.Καρακώστας)
12.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Μειωτικού & 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του Έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Πυλήνης (Ελευθέριανη, Παλαιόπυργος, Ανθόφυτο, Γάβρος)» (Εισηγ.κ.Καρακώστας)
13.  Παράταση εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»(Εισηγ.κ.Καρακώστας).
14.  Αντικατάσταση δύο φωτιστικών στην Τ.Κ.Αχλαδόκαστρου. (Εισηγ.κ.Κοτσανάς)

                                                            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Σιαμαντάς Γεώργιος

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Κατάθεση προτάσεων από τις εκλεγμένες συμβούλους της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης Ναυπάκτου


Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου συγκλήθηκε  η δημοτική κοινότητα Ναυπάκτου σε έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να εκφράσει γνώμη για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας για το 2014-2019.
Οι εκλεγμένες σύμβουλοι με την παράταξη Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Ναυπακτίας επισήμαναν το γεγονός ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα σχεδιασμού για την πενταετία 2015-2019 η δημοτική κοινότητα συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση αποδεικνύοντας την έλλειψη ενδιαφέροντος.
Οι εκλεγμένες σύμβουλοι κ. Ταραμπίκου Βάσω και Τηλιγάδα Αφροδίτη κατέθεσαν γραπτά τις προτάσεις της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης Ναυπακτίας ενόψει της σύνταξης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας. Οι προτάσεις αυτές είναι μέρος του προγράμματος και δίνουν το όραμα που έχει η ΑΔΚΝ για τον Δήμο Ναυπακτίας. Πολλές από αυτές έχουν ήδη δρομολογηθεί, κάποιες είναι ήδη ώριμες και πολλές έχουν ήδη εγκριθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ναυπακτίας.  

1.      Ολοκλήρωση του Γ.Π.Σ Ναυπάκτου και επίλυση των προβλημάτων χωροταξικού σχεδιασμού
2.      Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου της Ναυπάκτου (1937,1955,1978,1980) και εφαρμογή του για την απόδοση κοινόχρηστων χώρων και χώρων με πρόβλεψη κοινωφελούς χρήσης.
3.      Αναθεώρηση Πολεοδομικής Μελέτης και ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής στις Επεκτάσεις του ΓΠΣ
4.      Ολοκλήρωση του έργου της αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού Ναυπάκτου.
5.      Εκσυγχρονισμός δικτύων (Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνων κα Διαχωρισμός Παντορροϊκού δικτύου Αποχέτευσης) στο Κεντρικό τμήμα της Ναυπάκτου.
6.      Ανάπλαση – Διαμόρφωση Δυτικού Τμήματος Πόλης Ναυπάκτου – Οδός Θέρμου - Σύνδεση των δυτικών συνοικιών με τον υφιστάμενο ποδηλατόδρομο  και επέκταση του στην παραλιακή ζώνη της Παλαιοπαναγιάς
7.      Διαμόρφωση - Ανάπλαση Πλατείας Στάϊκου και Οδών Δελφών - Μαλακάσης -  Μιχαλοπούλου που συνδέουν Λυγιά και Διαμαντέϊκα.
8.  Ένταξη σε πρόγραμμα της ώριμης μελέτης για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»
9.      Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου – Μνημείου Ναυμαχίας - Ενοποίησης Παραλιών Γριμπόβου και Ψανής με κεντρικό τμήμα Αρχαίου Λιμανιού Καστρόπολης Ναυπάκτου
10.  Διαμόρφωση - Ανάπλαση Πολιτιστικού Πάρκου Κτήματος Κοζώνη (Διαμόρφωση Πάρκου με χώρους πρασίνου και χώρους στάθμευσης,  Κατασκευή Υπαίθριου Θεάτρου)
11.  Ανάπλαση Πλατείας Παπαχαραλάμπους στο Ο.Τ. 124 του σχεδίου πόλης.
12.  Αποκατάσταση - Ανακαίνιση και Διαρρύθμιση Παλιού Νοσοκομείου (Κληροδότημα Καπορδέλη), για χρήσεις Κοινής Ωφελείας (στέγαση  βρεφονηπιακού-παιδικού  σταθμού) .
13.  Δημιουργία πολυδύναμου παιδικού σταθμού στον Λυγιά και στο Ο.Τ. 334, του σχεδίου πόλης
14.  Αποκατάσταση - Ανακαίνιση και Διαρρύθμιση διατηρητέου κτίσματος Κληροδοτήματος Κοζώνη - Παλιά Οικοκυρική Σχολή,  για χρήσεις Κοινής Ωφελείας
15.  Δημιουργία Κέντρου Ναυπηγικής Τέχνης στο Αλσύλλιο Γριμπόβου
16.  Ανάπλαση αλσυλλίου Γριμπόβου
17.  Βιοκλιματική Αναβάθμιση Ανοιχτών Χώρων Βαρναράχης και Οβρυόλακκα
18.  Ολοκλήρωση διαδικασιών για την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ ως πόλος τουριστικής ανάπτυξης με τη δημιουργία συνεδριακού κέντρου
19.  Δημιουργία σύγχρονου διοικητηρίου – δημαρχείου κατά τις προβλέψεις του ΓΠΣ
20.  Αξιοποίηση του σημερινού δημαρχείου σε χώρο πολιτισμού
21.  Ολοκλήρωση διαδικασιών για τη δημιουργία Μαρίνας και λοιπών λιμενικών υποδομών
22.  Δημιουργία κλειστής αγοράς που θα λειτουργεί και ως εκθεσιακός χώρος
23. Εφαρμογή κυκλοφοριακών μελετών Δημιουργία χώρων στάθμευσης και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας (ποδήλατο, Μέσα μαζικής μεταφοράς)
24. Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος στο δυτικό τμήμα της πόλης (νέο 5ο δημοτικό σχολείο), δεδομένου ότι έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση του 3ου δημοτικού σχολείου.
25. Ανάπλαση του λόφου της Δεξαμενής σε χώρο αναψυκτηρίου και λειτουργίας θερινού κινηματογράφου (έχει εκπονηθεί μελέτη από το πρόγραμμα cherplan)
26.  Ανακαίνιση και αξιοποίηση της Πλάζ Ναυπάκτου
27.  Ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον παραλιακό δρόμο της Παλαιοπαναγιάς
28.  Συνέχιση της συνεργασίας με το υπουργείο πολιτισμού και το πανεπιστήμιο της Πάτρας για την ανάδειξη και προστασία του παραδοσιακού –ιστορικού οικισμού Ναυπάκτου