Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

ΕΠΑΛ: Αδράνεια και Υποσχέσεις

Το ημερολόγιο Του ΕΠΑΛ: Αδράνεια, Υποσχέσεις και ΑναμείνατεΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Το ημερολόγιο του ΕΠΑΛ: Αδράνεια, Υποσχέσεις και Αναμείνατε

Το 2012, που οι περικοπές στη χρηματοδότηση του δήμου έφθασαν στο 70%, η προηγούμενη δημοτική αρχή εξασφάλισε πίστωση 900.000€ για την ανακαίνιση του ΕΠΑΛ, ενός παλαιού κτηριακού συγκροτήματος που φιλοξενεί και τους μαθητές του ΔΙΕΚ. Συνολικά στο χώρο αυτό εκπαιδεύονται 500 μαθητές σε τεχνικά αντικείμενα και αναγκάζονται να πηγαίνουν στα εργαστήριά τους σε ενοικιαζόμενους χώρους εκτός του κτηρίου . 
Μετά την ανάθεση και εκπόνηση των αναγκαίων στατικών μελετών από την προαναφερόμενη πίστωση μέχρι το 2013 απορροφήθηκαν 270.000€ για την κατεδάφιση της πτέρυγας που είχε κριθεί ως κατεδαφιστέα και την αποκατάσταση του κτηρίου στη σημερινή του μορφή.
Και ενώ ο Δήμος έχει συνέχεια και η αγωνία κάθε δημοτικής αρχής πλέον είναι η εξοικονόμηση πόρων, η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν έκανε το παραμικρό για να συνεχιστεί το έργο στο ΕΠΑΛ παρόλο που βρήκε έτοιμη πίστωση.
Συγκεκριμένα από το 2013 μέχρι σήμερα δεν έγινε καμιά αξιοποίηση της εναπομείνασας  πίστωσης των 700.000€. Στο δημοτικό συμβούλιο  της 13/11/2017 μάθαμε και το λόγο για την αδράνεια της δημοτικής αρχής. Ο κ. Καρακώστας ισχυρίστηκε ότι η συγκεκριμένη πίστωση δεν έχει χρήματα (είναι συννεφάκι,  cloud) και ως εκ τούτου θα πρέπει να περιμένουμε το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  που ΘΑ βγει  στο μέλλον, ότι η δημοτική αρχή ΘΑ βάλει στο πρόγραμμα αυτό τις μελέτες για το ΕΠΑΛ  που ΘΑ έχει κάνει μέχρι τότε.
Όλα αυτά ειπώθηκαν μπροστά στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση και εξέφρασαν με πολύ αγωνία το πρόβλημά τους που τους ταλαιπωρεί από το 2000. 
Οι ίδιοι είχαν ακούσει τον κ. Καρακώστα σε ειδική συνεδρίαση στο ΕΠΑΛ τον περασμένο Μάρτιο, να δεσμεύεται ότι σε 3 μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες και θα αξιοποιήσει την υπάρχουσα πίστωση των 700.000€ για να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του σχολείου. Στο δημοτικό συμβούλιο αποδείχθηκε ότι πέρασαν 8 μήνες και τίποτε δεν τηρήθηκε από τις δεσμεύσεις του κ Καρακώστα. Η πρότασή του δε για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ήταν για να απαλλαγεί από το πρόβλημα αφού κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στην τρέχουσα δημοτική περίοδο.  
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε στην εκπαιδευτική κοινότητα του ΕΠΑΛ την ευκαιρία να πιστοποιήσει τη συνέπεια (;) λόγων και έργων της δημοτικής αρχής του κ. Λουκόπουλου.  

Ναύπακτος, 17/11/2017

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Η δημοτική αρχή οδηγεί τη ΔΕΥΑΝ σε αχαρτογράφητα νερά


Η δημοτική αρχή οδηγεί τη ΔΕΥΑΝ σε αχαρτογράφητα νερά

Με καθυστέρηση ενός και πλέον μήνα έγινε στις 30 Οκτωβρίου η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τη ΔΕΥΑΝ όπως είχαν ζητήσει με κοινό έγγραφό τους όλοι οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και ο σύμβουλος της συμπολίτευσης κ. Ράπτης.

Θυμίζουμε ότι ο π. πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ κ. Κοτρωνιάς είχε προετοιμαστεί για απολογισμό στο Δημ. Συμβούλιο της 25ης Σεπτεμβρίου 2017. Η δημοτική αρχή όμως φρόντισε τα στοιχεία της εισήγησής του να μην δοθούν στην αντιπολίτευση ούτε στο Δ.Σ της 25ης του  Σεπτέμβρη αλλά ούτε και στο ΔΣ της 30ης Οκτωβρίου που συζητήθηκε το θέμα. Η δημοτική αρχή θεώρησε ότι με την απόκρυψη των στοιχείων της εισήγησης του κ. Κοτρωνιά από τους συμβούλους της αντιπολίτευσης θα δυσχεράνει το έργο τους  και θα συσκοτίσει τα πράγματα. Γιατί άραγε ακολούθησε αυτή την τακτική ;

Τα οικονομικά στοιχεία επιδέχονται διαφορετική ανάγνωση όταν αναφέρονται σε διαφορετικές ημερομηνίες.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το χρέος της ΔΕΥΑΝ προς τη ΔΕΗ. Η δημοτική αρχή παρουσίασε το χρέος προς τη ΔΕΗ με ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου του 2017 που, σύμφωνα μ’ αυτήν,  ανερχόταν σε 867.000€.  Απέφυγε έτσι να μας πει ότι το χρέος προς τη ΔΕΗ σήμερα ανέρχεται σε 1.020.000€ . Να γιατί δεν μας έδωσαν έγκαιρα τα στοιχεία που ζητήσαμε. Για να μπορούν να λένε ανέξοδα και ανεμπόδιστα αυτά που εξυπηρετούν τους ίδιους, όχι όμως τη ΔΕΥΑΝ και τους δημότες που θα κληθούν να πληρώσουν το λογαριασμό.

Είναι προφανές ότι η δημοτική αρχή προσπαθεί να συγκαλύψει τα προβλήματα της ΔΕΥΑΝ που είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της. Με τις πρόσφατες αλλαγές η “καυτή πατάτα”, αλλάζει χέρια, έτσι  άλλος προσπαθεί να φύγει ως επιτυχημένος και  άλλη να δοκιμαστεί στα πολύ δύσκολα, όπως είπε ο κ. δήμαρχος.

Για λόγους αξιοπιστίας και συγκρισιμότητας τα στοιχεία που παραθέτουμε είναι από τους δημοσιευμένους  ισολογισμούς της ΔΕΥΑΝ. Σ’ αυτά πρέπει να απαντήσει ο κ. Φράγκος που ως μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΝ βλέπει θετικό πρόσημο στα οικονομικά της στοιχεία.

 Από μια απλή ματιά στα δεδομένα των ισολογισμών της εταιρείας που παραθέτουμε προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

Το 2016 η ΔΕΥΑΝ επανήλθε σε ζημιογόνα αποτελέσματα με ζημίες χρήσεως για το 2016 154.232 ευρώ.

Το 2011 παραλάβαμε την ενιαία ΔΕΥΑΝ με ζημίες χρήσεως 717.701 ευρώ.  Με πολύ μεγάλο αγώνα και σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αλλάξαμε την πορεία και τα αποτελέσματα της ΔΕΥΑΝ και  το 2014 την παραδώσαμε κερδοφόρα.

Η πορεία και τα αποτελέσματα της ΔΕΥΑΝ από το 2010 μέχρι σήμερα φαίνεται καθαρά από τα παρακάτω στοιχεία των ισολογισμών της εταιρείας και δεν επηρεάζονται από την προσπάθεια της δημοτικής αρχής  να τα ωραιοποιήσει.

Αποτελέσματα χρήσεως

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-716.701
-151.831
-43.338
210.000
21.323
41.204
-154.232Η ΔΕΥΑΝ λόγω του λαϊκισμού και της ανικανότητας της δημοτικής αρχής να διοικήσει αποτελεσματικά έχει επιβαρυνθεί με βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που δυσκολεύουν την καθημερινή λειτουργίας της. Οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, τους εργολήπτες, τη ΔΕΗ και λοιπούς άλλους με τους οποίους συναλλάσσεται η ΔΕΥΑΝ αυξήθηκαν σε σχέση με το 2014 κατά 860 χιλ. ευρώ ή κατά 45,5 %

Η εξέλιξη των τρεχουσών υποχρεώσεων προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία των ισολογισμών της ΔΕΥΑΝ  

2011
2012
2013
2014
2015
2016
% Μεταβολή 2014-2016
1.423.122
1.842.144
1.864.383
1.890.616
2.295.269
2.749.791
+ 45,45%Από την ανάγνωση και μόνο των στοιχείων φαίνεται ότι το νοικοκύρεμα της εταιρείας και η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών της υποχρεώσεων δεν απασχολούν τη σημερινή δημοτική αρχή.

Οι απαιτήσεις της ΔΕΥΑΝ (δηλαδή οι ανείσπρακτοι λογαριασμοί) και τα διαθέσιμα από το 2014 μέχρι το 2016 αυξήθηκαν κατά 151 χιλ ευρώ ή σε ποσοστό 21%. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία των ισολογισμών που παραθέτουμε

2011
2012
2013
2014
2015
2016
% Μεταβολή 2014-2016
1.860.924
2.407.140
2.806.220
2.940.110
3.416.534
3.567.442
+21,33% Ο αριθμός των νέων συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο έφθασε σήμερα τις 300 από 88 που είχαν γίνει το 2014. Δηλαδή κατά μέσον όρο η δημοτική αρχή πέτυχε 70 συνδέσεις το χρόνο. Θυμίζουμε ότι ως αντιπολίτευση απειλούσε με καταγγελίες λόγω των λίγων συνδέσεων που είχαν γίνει. Σήμερα σιωπά και αυτοθαυμάζεται για το έργο της.

Το έργο της επέκτασης της αποχέτευσης, που κινδύνευε με απένταξη σώθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή με τιτάνιο και πολυεπίπεδο αγώνα. Η κατασυκοφάντηση του τότε προέδρου της ΔΕΥΑΝ  κ. Κώστα Σταυρόπουλου από στελέχη της σημερινής δημοτικής αρχής αποτελεί όνειδος για την αυτοδιοίκηση και το Δήμο μας. Η σημερινή δημοτική αρχή οφείλει να ζητήσει από τον κ. Σταυρόπουλο δημόσια συγνώμη για τη μέχρι τώρα στάση της.

Για την αποχέτευση του Αντιρρίου φυσικά δεν γίνεται καμιά προσπάθεια αφού το βοθροφόρο φαίνεται ότι αποτελεί τη μόνιμη λύση και το όραμα της δημοτικής αρχής για τον πρώην δήμο Αντιρρίου.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  2/11/2017

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΙΑ

Σύναψη δανείου 550.000 ευρώ για το ΞΕΝΙΑ

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης Ναυπακτίας καταψήφισαν την εισήγηση του κ. Καρακώστα να πάρει ο Δήμος δάνειο 550.000€ προκειμένου να καλύψει τη συμμετοχή του στη χρηματοδότηση του ΞΕΝΙΑ, όπως απαιτεί το πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Η θέση της ΑΔΚΝ για το δάνειο των 550.000 ευρώ για το ΞΕΝΙΑ είναι ότι ο Δήμος θα πρέπει να καλύψει το ποσό αυτό με  δικούς του πόρους  και να αποφύγει το δανεισμό για το ΞΕΝΙΑ από το οποίο μάλιστα ο Δήμος δεν θα έχει έσοδα σύμφωνα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου και πιθανότατα δεν θα μπορεί να καλύψει ούτε τη συντήρηση του έργου.

Στις τοποθετήσεις τους οι δημοτικοί σύμβουλοι τόνισαν τα εξής:

Ο επικεφαλής της ΑΔΚΝ κ.  Γιάννης Μπουλές επεσήμανε ότι το ποσό των 550.000 ευρώ μπορεί να καλυφθεί από ιδίους πόρους του δήμου.  Συγκεκριμένα ανέφερε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν γίνει ορθολογική διαχείριση των οικονομικών του δήμου και  σταματήσει η κατασπατάληση πόρων που γίνεται από τη δημοτική αρχή. Ως ενδεικτικά παραδείγματα ανέφερε τα 130.000 € που έχει δώσει ο Δήμος  για καθαρισμούς κοινοχρήστων χώρων το 2017, ενώ για το σκοπό αυτό  είχε στη διάθεσή του 100 και πλέον άτομα από την κοινωνική εργασία για 8 μήνες. Επίσης αναφέρθηκε στις  μεγάλες σπατάλες που γίνονται για απίθανες επιχορηγήσεις με πελατειακά κριτήρια καθώς και στα πολύ μεγάλα ποσά που δαπανώνται για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

Η δημοτική σύμβουλος Μαρία Ζιαμπάρα επεσήμανε επιπλέον ότι δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα η ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2016 για σύναψη δανείου για απαλλοτρίωση και δημιουργία κοινόχρηστων χώρων που έχει ανάγκη ο δήμος. Δεσμευμένες εκτάσεις αποχαρακτηρίζονται και ο δήμος χάνει τη δυνατότητα διαμόρφωσης χώρων για κοινωφελείς σκοπούς. Η δημοτική αρχή δεν προέβη στην υλοποίηση της συγκεκριμένης ομόφωνης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου εδώ και ενάμιση χρόνο, όπως οφείλει σύμφωνα με τον νόμο. Δεν προέβη δηλαδή σε καμία ενέργεια εδώ και ενάμιση χρόνο, δεν έστειλε ούτε ένα αίτημα σε πιστωτικά ιδρύματα για να διερευνήσει τη δυνατότητα σύναψης δανείου για αγορά κοινοχρήστων χώρων. Αντίθετα τις ενέργειες αυτές τις έκανε για το δάνειο του ΞΕΝΙΑ χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί αντίστοιχη συζήτηση ή απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Τόνισε επίσης ότι το ποσό των 550.000 ευρώ θα μπορούσε να καλυφθεί από την πρόσθετη χρηματοδότηση των 422.000 ευρώ που έλαβε πρόσφατα ο δήμος.


Η θέση της ΑΔΚΝ για την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ από τη συνέντευξη του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάννη Μπουλέ στην εφημερίδα Εμπρός.


         Το ΞΕΝΙΑ έχει κάψει πολλούς δημάρχους. Η σημερινή δημοτική αρχή το ενέταξε σε πρόγραμμα τι έχετε να πείτε;

Εμείς ως δημοτική αρχή είχαμε εντάξει το ΞΕΝΙΑ στο πρόγραμμα Jessica. Ήταν το μοναδικό έργο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό. Προβλεπόταν να ανακαινισθεί το ΞΕΝΙΑ ως ξενοδοχείο 4 αστέρων με συνεδριακό χώρο 700 ατόμων, με πισίνα στον περίβολο και αξιοποίηση του κήπου. Η διακήρυξη του διαγωνισμού είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο προεκλογικά για παρατηρήσεις και προτάσεις και μετά τις εκλογές θα προχωρούσαμε στο διαγωνισμό. Σεβαστήκαμε το αποτέλεσμα των εκλογών και ακυρώσαμε το έργο αυτό αφού η σημερινή δημοτική αρχή είχε διακηρύξει την πλήρη αντίθεσή της. Στη συνέχεια ψηφίσαμε την αξιοποίησή του σύμφωνα με την πρόταση της δημοτικής αρχής. Δεν παύουμε όμως να πιστεύουμε ότι το ΞΕΝΙΑ, το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του δήμου Ναυπακτίας απαξιώνεται με την πρόταση της δημοτικής αρχής Λουκόπουλου. Με την υπάρχουσα και τη διαφαινόμενη συγκυρία στη χώρα μας και στο δήμο μας η συντήρηση και μόνο αυτής της υποδομής από το δήμο θα είναι προβληματική. Υπογραμμίζουμε βέβαια ότι για άλλη μια φορά χάνουμε το τραίνο αφού οι ευκαιρίες για το δήμο μας λόγω της ολοκλήρωσης των οδικών αξόνων χάνονται με ευθύνη της δημοτικής αρχής.Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Συνέντευξη του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάννη Μπουλέ

Συνέντευξη του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάννη Μπουλέ στην εφημ. ΕΜΠΡΟΣ στις 11-8- 2017


1.       Μετά από τρεις θητείες ως δήμαρχος καθίσατε στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Πως αξιολογείτε τη σημερινή θέση σας και το ρόλο σας ως αντιπολίτευση;

Μετά τις εκλογές πολλοί περίμεναν ότι θα παραιτηθώ για να αποφύγω τα έδρανα της αντιπολίτευσης. Διαψεύστηκαν. Η προσωπική μου πορεία και οι αρχές της παράταξής μας βασίζονται στο σεβασμό των θεσμών και της λαϊκής εντολής την οποία υπηρετούμε με συνέπεια.  Το δείξαμε το βράδυ των εκλογών με το να επισκεφθούμε τον νικητή για να τον συγχαρούμε και να δηλώσουμε ότι θα ασκήσουμε αντιπολίτευση θεσμική,  μακριά από κάθε λαϊκισμό που τόσο έβλαψε το δήμο μας, ιδιαίτερα την προηγούμενη δημοτική περίοδο.  Το δείξαμε όταν καλέσαμε το δήμαρχο να του παραδώσουμε το δήμο και αρνήθηκε. Το δείξαμε όταν παρόλη την άρνηση και την αλαζονεία της νεοεκλεγείσας δημοτικής αρχής της παραδώσαμε κείμενο 70 σελίδων με αναλυτική αναφορά σε κάθε έργο, γιατί ο δήμος πρέπει να έχει συνέχεια. Το δείχνουμε μέχρι σήμερα με την υπεύθυνη παρουσία όλων των αιρετών δημοτικών και τοπικών συμβούλων της παράταξής  μας. Συμμετέχουμε όπου έχουμε ορισθεί με συνέπεια και ασκούμε έλεγχο σύμφωνα με το θεσμικό μας ρόλο. Δεν πέσαμε και δεν θα υπηρετήσουμε ποτέ το λαϊκισμό παρόλο που πολλοί μας ασκούν κριτική για ήπια αντιπολίτευση. Κυριαρχεί ακόμα στο μυαλό τους το πρότυπο της αντιπολίτευσης που διαμόρφωσαν τα προηγούμενα χρόνια στελέχη της σημερινής δημοτικής αρχής. Αν ο καθένας ανταποκριθεί στο θεσμικό του ρόλο τότε η αυτοδιοίκηση  και η κοινωνία δεν θα χρειάζεται να αγωνίζεται για να κατακτήσει τα αυτονόητα.


2.       Θεωρείτε ότι ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι που ασκούν διοίκηση δεν ανταποκρίνονται στο θεσμικό τους ρόλο; Τι εννοείτε όταν λέτε ότι ο δήμος έχει 6 δημάρχους και δεν έχει δήμαρχο, μπορείτε να το εξηγήστε πιο αναλυτικά;


Η σημερινή δημοτική αρχή με την ανάληψη των καθηκόντων της δήλωσε ότι θα ακολουθήσει το δικό της μοντέλο διοίκησης που είναι διαμετρικά αντίθετο με το δικό  μας. Ως δήμαρχος κατηγορήθηκα για συγκεντρωτισμό και αυταρχικότητα.  Συγκεντρωτισμός  και αυταρχικότητα είναι να ασκεί ο δήμαρχος τις αρμοδιότητες  που προβλέπει ο νόμος; Μέσα στα καθήκοντα του δημάρχου ήταν και είναι ο συντονισμός του δημοτικού έργου που υλοποιείται από κάθε αντιδήμαρχο και τις υπηρεσίες.

Η αδυναμία του κ. Λουκόπουλου να ασκήσει τα καθήκοντα του δημάρχου οδήγησαν υποκριτικά στη δήθεν υιοθέτηση  ενός άλλου μοντέλου διοίκησης. Στο μοντέλο αυτό κάθε αντιδήμαρχος κάνει ό,τι θεωρεί σωστό με προσωπικά κριτήρια και ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους αντιδημάρχους. Δεν υπάρχει κανένας συντονισμός από το δήμαρχο. Έτσι έχουμε στην ουσία 6 δημάρχους αλλά λείπει ο δήμαρχος που συντονίζει το συνολικό έργο της δημοτικής αρχής και εκπροσωπεί τους δημότες.


3.       Επομένως αυτό εννοείτε, όταν συχνά αναφέρεστε σε θεσμική εκτροπή; 

Όχι μόνο. Στις δημοτικές εκλογές τη δεύτερη Κυριακή το εκλογικό σώμα εκλέγει δήμαρχο. Ο κ. Λουκόπουλος εκλέχθηκε με μεγάλη πλειοψηφία για να ασκήσει τις αρμοδιότητες του δημάρχου. Σήμερα από το Γαλατά ως τη Γραμμένη Οξυά οι δημότες λένε ότι δεν έχουμε δήμαρχο. Ακόμα και οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας παραδέχονται το έλλειμμα.  Όλο και περισσότεροι πλέον διαπιστώνουν τη θεσμική εκτροπή, αφού το κενό  του δημάρχου προσπαθεί να το καλύψει εξωθεσμικά ο αντιδήμαρχος  κ. Καρακώστας. Ακόμα και οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας αναγνωρίζουν ότι άλλον ψήφισε ο λαός για δήμαρχο και άλλος δημαρχεύει. Επομένως οι τριγμοί, οι αντιπαραθέσεις και η κρίση στη δημοτική παράταξη του κ. Λουκόπουλου είναι αναπόφευκτες γιατί είναι έξω από τη λαϊκή εντολή. Κανένας αιρετός σε οποιαδήποτε παράταξη δεν μπορεί να δεχθεί αυτή την εκτροπή. Κανένας δεν μπορεί να δικαιολογήσει στο εκλογικό σώμα αυτή την εξέλιξη.


4.       Λέτε για διάλυση των υπηρεσιών του Δήμου. Πέστε μας κάποια παραδείγματα για να γίνει σαφές τι εννοείτε;


Εμείς αναλάβαμε να οργανώσουμε εξι δήμους σε ένα. Μέσα σε τρισήμιση χρόνια με περικοπές 70% στα έσοδα του δήμου,  παραδώσαμε το 2014 ένα δήμο χωρίς χρέος και με 1,2 εκατ. ευρώ στο ταμείο. Στελεχώσαμε και οργανώσαμε τις κρίσιμες υπηρεσίες του Δήμου και επιβάλαμε διαφανείς διαδικασίες Παραδώσαμε οργανωμένες υπηρεσίες και κατά γενική ομολογία αλλάξαμε τα κακώς κείμενα στο δήμο μας. Η σημερινή δημοτική αρχή τα ανέτρεψε όλα. Οι υπηρεσίες βρίσκονται σε διάλυση. Οι συνεπείς υπάλληλοι υποφέρουν από το διοικητικό αλαλούμ. Κρίσιμες υπηρεσίες του δήμου όπως η Πολεοδομία και η Τεχνική Υπηρεσία βρίσκονται σε διάλυση λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων και του διοικητικού ελλείμματος που έγκαιρα εντοπίσαμε χωρίς ποτέ να εισακουστεί η φωνή μας.  Οι πολίτες αγανακτούν γιατί δεν εξυπηρετούνται. Ο δήμαρχος παραπέμπει τους πάντες στον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Ο ίδιος δεν ασχολείται με κανένα θέμα. Όλα τα «προσπερνάει και προχωράει»5.       Διαφωνείτε δηλαδή με την άποψη του δημάρχου ότι οι διοικητικές δυσλειτουργίες οφείλονται στην έλλειψη προσωπικού;

Ασφαλώς και αναγνωρίζουμε ότι έχει μειωθεί το προσωπικό λόγω συνταξιοδοτήσεων και περιορισμών στις προσλήψεις. Όμως το θέμα είναι πολιτικό. Πρέπει  να εξηγήσει ο δήμαρχος στην κοινωνία γιατί ψήφισε τροποποίηση του οργανισμού των υπηρεσιών μονομερώς, χωρίς διάλογο με τους εργαζόμενους και την αντιπολίτευση. Ενώ μειώθηκε το προσωπικό ο ίδιος αύξησε τα τμήματα και τους προϊσταμένους και για να καλύψει τα κενά έδωσε παράλληλα καθήκοντα.   Όταν μειώνεται το προσωπικό οργανώνεις διαφορετικά τις Υπηρεσίες για να κάνεις πιο ευέλικτη και αποτελεσματική τη διοίκηση.

6.       Με βάση αυτά που λέτε μήπως τελικά είναι αναγκαία η πρόσληψη Γενικού Γραμματέα;


Για τους 4 συμβούλους και το Γενικό Γραμματέα που είχαμε πάρει την προηγούμενη δημοτική περίοδο  οι σημερινοί άρχοντες  είχαν ξεσηκώσει τον κόσμο και είχαν δεσμευτεί ότι αυτοί θα τα καταργούσαν. Παρά τις δεσμεύσεις τους πληρώνουν  6 συμβούλους και τώρα προσλαμβάνουν και Γενικό Γραμματέα. Πέρα από τα πρόσωπα αυτό είναι μια ανέντιμη πολιτική πράξη. Δεν μπορεί να λες τόσο απροκάλυπτα ψέματα. Ο λαός ψήφισε τη σημερινή δημοτική αρχή για να εφαρμόσει αυτά που υποσχέθηκε. Σήμερα διαπιστώνει ακριβώς το αντίθετο. Αναθέσεις μελετών, αδιαφανή διαχείριση, κατάτμηση προμηθειών, βαπτίζουν τα έργα εργασίες για να αποφύγουν το διαγωνισμό, ανεξέλεγκτη διαχείριση των οικονομικών του δήμου, χρέη στην αγορά, στα συνεργεία, πρόσληψη συμβούλων και Γενικού  Γραμματέα και τόσα άλλα. Υλοποιούν ανερυθρίαστα αυτά που για πολλά χρόνια κατήγγειλαν. Με όλα αυτά όμως απαξιώνουν την πολιτική ζωή και διώχνουν του πολίτες και ιδίως τους νέους από την αυτοδιοίκηση. Η πρόσληψη Γενικού Γραμματέα γίνεται γιατί νοιώθουν την απομόνωση από την κοινωνία και νομίζουν ότι με την εξαγορά κάποιου θα επεκτείνουν την πολιτική επιρροή τους. Όποιο πρόσωπο και να επιλέξουν για Γενικό Γραμματέα θα χάσουν πολιτικά οι ίδιοι και θα ευτελίσουν και το πρόσωπο που θα επιλέξουν.  7.       Φαίνεται ότι η παρούσα δημοτική αρχή έχει επενδύσει στην καθημερινότητα. Τι έχετε να μας πείτε γι’ αυτό;

Σε συνθήκες κρίσης η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων του πολίτη αποκτάει ιδιαίτερη σημασία. Ως δήμος Ναυπακτίας από το 2011 και  μετά έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα αυτό. Αναφέρομαι στην καθαριότητα, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ.  Όμως η αποκλειστική ενασχόληση με τα τρέχοντα αφήνει για το μέλλον πολύ σοβαρά προβλήματα και κάνει πολύ πιο δύσκολη τη λύση τους. Η δημοτική αρχή άρχισε τη θητεία της με την έναρξη του ΕΣΠΑ 2014-20, σε αντίθεση με τη δική μας δημοτική  αρχή που αναλάβαμε όταν τελείωνε το ΕΣΠΑ της προηγούμενης περιόδου. Αντί λοιπόν από τον πρώτο χρόνο να διαμορφώσει κατάλογο έργων που θα ωριμάσει για ένταξη στο ΕΣΠΑ, παράλληλα με τις μελέτες που της παραδώσαμε, ασχολήθηκε με τη μικροπολιτική.  Έτσι χάνεται μια μοναδική ευκαιρία για το δήμο μας.  Για παράδειγμα το βοθροφόρο βοηθάει οικονομικά συνδημότες μας που δεν έχουν αποχέτευση. Αν όμως παραιτηθούμε  και δεν κατασκευάσουμε την αποχέτευση δεν λύνουμε το πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει με τα πάρκινγ. Αν δεν φροντίσουμε για δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης τώρα, σε λίγα χρόνια, όταν θα κτισθούν τα οικόπεδα που σήμερα διατίθενται,  το έργο αυτό θα είναι αδύνατο.  


8.       Δηλαδή μας λέτε ότι ο δήμος έκανε λάθος που μίσθωσε χώρους για στάθμευση;Όχι βέβαια. Εμείς ψηφίσαμε για να ενοικιασθούν οι χώροι αυτοί.  Ανακουφίζουν προσωρινά το πρόβλημα. Όμως πιστεύουμε ότι η πόλη χρειάζεται σύγχρονα δημοτικά πάρκινγκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Προτείναμε να πάρει ο δήμος δάνειο για να απαλλοτριώσει χώρους ώστε να κατασκευάσει δημοτικά πάρκινγκ με χρηματοδότηση από κάποιο πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα δεν εισακουστήκαμε και ρωτάμε. Που θα βρούμε οικόπεδα σε λίγα χρόνια όταν θα έχουν κτισθεί οι λίγοι εναπομείναντες ελεύθεροι χώροι και δεν θα υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα ;


9.       Παρά τα πάρκινγ το κυκλοφοριακό βρίσκεται σε έξαρση γιατί δεν βελτιώθηκε η κατάσταση ή μάλλον πως εξηγείτε το ότι χειροτέρευσε;

Η αφόρητη κατάσταση που υπάρχει σήμερα εξηγείται. Η δημοτική αρχή επαναπροσέλαβε τους δημοτικούς αστυνομικούς και τους έβαλε σε άλλες υπηρεσίες του δήμου. Είμαστε η μόνη παράταξη στο δημοτικό συμβούλιο που ψηφίσαμε για την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας. Δεν ενδώσαμε στις πελατειακές πιέσεις στις οποίες υπέκυψε ο δήμαρχος και η παράταξή του. Το αποτέλεσμα το πληρώνει σήμερα η πόλη και οι επισκέπτες της. Υπάρχει πλήρης αναρχία. Ο καθένας κάνει ότι θέλει. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Η πόλη είναι ακυβέρνητη. Δώσαμε στη δημοτική αρχή 3 ολοκληρωμένες  κυκλοφοριακές μελέτες. Αν εφαρμόζονταν παράλληλα  με την αστυνόμευση από τη δημοτική αστυνομία η κατάσταση θα ήταν πολύ καλύτερη.  Για να αποφύγει η δημοτική αρχή την εφαρμογή των κυκλοφοριακών μελετών έκανε απευθείας ανάθεση 25.000€ σε συγκοινωνιολόγο για να ενοποιήσει τις τρεις μελέτες που τους είχαμε παραδώσει. Πέρασαν ήδη 3 χρόνια και ακόμα περιμένουμε την ενοποίηση και την εφαρμογή.


10.   Το ΞΕΝΙΑ έχει κάψει πολλούς δημάρχους. Η σημερινή δημ. Αρχή το ενέταξε σε πρόγραμμα τι έχετε να πείτε;

Εμείς ως δημοτική αρχή είχαμε εντάξει το ΞΕΝΙΑ στο πρόγραμμα Jessica. Ήταν το μοναδικό έργο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό. Προβλεπόταν να ανακαινισθεί το ΞΕΝΙΑ ως ξενοδοχείο 4 αστέρων με συνεδριακό χώρο 700 ατόμων, με πισίνα στον περίβολο και αξιοποίηση του κήπου. Η διακήρυξη του διαγωνισμού είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο προεκλογικά για παρατηρήσεις και προτάσεις και μετά τις εκλογές θα προχωρούσαμε στο διαγωνισμό. Σεβαστήκαμε το αποτέλεσμα των εκλογών και ακυρώσαμε το έργο αυτό αφού η σημερινή δημοτική αρχή είχε διακηρύξει την πλήρη αντίθεσή της. Στη συνέχεια ψηφίσαμε την αξιοποίησή του σύμφωνα με την πρόταση της δημοτικής αρχής. Δεν παύουμε όμως να πιστεύουμε ότι το ΞΕΝΙΑ, το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του δήμου Ναυπακτίας απαξιώνεται με την πρόταση της δημοτικής αρχής Λουκόπουλου. Με την υπάρχουσα και τη διαφαινόμενη συγκυρία στη χώρα μας και στο δήμο μας η συντήρηση και μόνο αυτής της υποδομής από το δήμο θα είναι προβληματική. Υπογραμμίζουμε βέβαια ότι για άλλη μια φορά χάνουμε το τραίνο αφού οι ευκαιρίες για το δήμο μας λόγω της ολοκλήρωσης των οδικών αξόνων χάνονται με ευθύνη της δημοτικής αρχής.

11.   Να περάσουμε στο θέμα της  επικαιρότητας. Όλοι λέτε ότι η Γέφυρα πρέπει να μας ενώνει. Γιατί φύγατε από την διαπαραταξιακή επιτροπή αφού θεωρείτε ότι πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί για καλύτερα διόδια;

Εμείς ως δημοτική αρχή το θέμα αυτό το συζητήσαμε στο συμβούλιο τον πρώτο μήνα της θητείας μας και είναι γνωστά τα αποτελέσματα. Μετά από 3 χρόνια της σημερινής δημοτικής αρχής με δική μας πρωτοβουλία ήρθε σε συζήτηση το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Αποδεικνύεται όμως ότι ο δήμαρχος  δεν πιστεύει σ’ αυτή τη διεκδίκηση και γι αυτό 3 χρόνια δεν έκανε τίποτα. Βέβαια κάτω από την πίεση που δέχεται σέρνεται στην διαπαραταξιακή,  αλλά με διάφορα προσχήματα προσπαθεί να αποφύγει το θέμα. Για παράδειγμα η τελευταία πρότασή του στην διαπαραταξιακή επιτροπή ήταν να απευθυνθούμε στο υπουργό τον κ. Σπίρτζη. Είναι προφανές ότι θέλει να αποφύγει το θέμα. Σημειώνουμε επίσης ότι ποτέ δεν ενήργησε για να τεκμηριώσουμε τα αιτήματά μας και να δημιουργήσουμε κοινό  μέτωπο με το δήμο Πατρέων παρά τις επαναλαμβανόμενες προτάσεις μας. Για τους λόγους αυτούς που αναλυτικότερα καταθέσαμε στο δημοτικό συμβούλιο και στην ανακοίνωση που βγάλαμε κρίνουμε ότι δεν πρέπει να συμμετέχουμε στην διαπαραταξιακή επιτροπή. Ως παράταξη όμως θα είμαστε στην πρώτη γραμμή για σοβαρές διεκδικήσεις από τη ΓΕΦΥΡΑ  Α.Ε που θα βοηθήσουν την τοπική κοινωνία, ειδικότερα στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει  σήμερα.

Να πούμε επίσης ότι δεν θα πρέπει να συγχέουμε τα ειδικά τιμολόγια και παροχές που μπορεί να δώσει η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. στην τοπική κοινωνία με την τιμολογιακή πολιτική στην οποία εμπλέκεται το Υπουργείο. Το δίωρο που έγινε τρίωρο και το δεκάωρο για τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού επιτεύχθηκαν την προηγούμενη δημοτική περίοδο  μέσω πολιτισμένης συζήτησης με τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε και όχι με το Υπουργείο. Επίσης η δημοτική αρχή έκανε το λάθος να συγχέει τη διεκδίκηση ειδικών τιμολογίων και παροχών με τις χορηγίες που δίνει η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε και τις εκδηλώσεις που γίνονται. Οι χορηγίες όταν γίνονται με το πνεύμα της προσφοράς, και όχι με σκοπιμότητες  ή άλλα κριτήρια, είναι αποδεκτές και μπορούν να έχουν θετική συνεισφορά. Οι κόκκινες γραμμές και οι διχαστικές πολιτικές που υιοθέτησε η δημοτική αρχή  έχουν οδηγήσει σε διάσπαση αντί να συσπειρώνουν  όλη την τοπική κοινωνία σε κοινό μέτωπο διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων που εισηγήθηκε η διαπαραταξιακή επιτροπή και ψήφισε το δημοτικό συμβούλιο. Πέρα από τη διάσπαση άλλη μια αρνητική συνέπεια αυτής της πολιτικής είναι ότι ο δήμος διασύρθηκε πανελληνίως και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά.


12.   Είσαστε από τους δημάρχους που στηρίξατε τον Καλλικράτη και τον ενιαίο δήμο Ναυπακτίας. Τι έχετε να πείτε σήμερα;

Πράγματι υποστηρίξαμε την ανάγκη για αναδιοργάνωση της αυτοδιοίκησης στην Ναυπακτία αρκετά πριν τον Καλλικράτη. Δυστυχώς η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τις κεντρικές πολιτικές αδίκησαν την τοπική αυτοδιοίκηση. Την φόρτωσαν με αρμοδιότητες χωρίς πόρους, χωρίς μέσα και κατάλληλο προσωπικό. Κατά συνέπεια η αξιολόγηση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στην αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να συγχέεται με τα μέτρα και τις πολιτικές που επιβάλλονται από την κεντρική εξουσία και τους δανειστές. Σε κάθε περίπτωση δημιουργήσαμε ένα θαυμάσιο δήμο πρότυπο για την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών. Χαιρόμαστε πραγματικά και νοιώθουμε δικαίωση καθώς η δημοτική αρχή με τη διοργάνωση της έκθεσης εναλλακτικού τουρισμού ΝΟΣΤΟΣ υπερασπίζεται τον ενιαίο δήμο Ναυπακτίας, παρόλο που κάποιοι επιμένουν ακόμα στην διάσπασή του. 13.   Ο κ. Λουκόπουλος σε πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε παρών για τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Εσείς τι θα κάνετε στις εκλογές το 2019;Ο κ. Λουκόπουλος σε σύντομο διάστημα δήλωσε δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτα είπε ότι η παράταξή του θα αποφασίσει  με δημοκρατικές διαδικασίες για τον υποψήφιο των επόμενων εκλογών. Αργότερα δήλωσε παρών για τις εκλογές του 2019.  Είναι προφανές ότι τα ενδοπαραταξιακά προβλήματα του δημάρχου τον αναγκάζουν να πει πράγματα που θα συγκρατήσουν τους δελφίνους του.

Σ’ ότι με αφορά η παράταξή μας  από το 1998 μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει εσωτερικές διαδικασίες που τις εξασφαλίζουν τη δημοκρατική λειτουργία και την ανάδειξη του υποψηφίου δημάρχου σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Η ίδια επιτυχημένη συνταγή θα εφαρμοστεί και για τις εκλογές του 2019. Με τον τρόπο αυτό τόσο η παράταξή μας όσο και εγώ  παραμένουμε συνεπείς στις αρχές μας και ανεξάρτητοι από κομματικούς μηχανισμούς και υπόγειες διαδρομές.  Αν ρίξτε μια ματιά στα έδρανα της αντιπολίτευσης θα δείτε ότι η παράταξή μας χαρακτηρίζεται για την ενότητά της, την αξιοπιστία της, τις  αρχές και τις αξίες που  υπηρετεί.

Ως επικεφαλής της παράταξης ή ως απλό μέλος θα συνεχίσω να παλεύω για τις αρχές αυτές μέχρι τέλους και από οποιαδήποτε θέση μου ανατεθεί.  Ως δημοτική αρχή, με προσωπικό και συλλογικό  πολιτικό κόστος, είπαμε αλήθειες και παλέψαμε για να αλλάξουμε αυτά που μας οδήγησαν ως κοινωνία σε αδιέξοδα. Θα επιμείνουμε σ’ αυτές τις αλήθειες και πιστεύουμε ότι η κοινωνία θα καταλάβει το συλλογικό της συμφέρον. Η εμπειρία από τις εκλογές του 2014 σιγά – σιγά κατασταλάζει και μας κάνει όλους πιο ώριμους. Αποδείχθηκε ότι όταν οι αρχές και οι αξίες  υποχωρούν μπροστά σε πρόσωπα και προσωπικές πολιτικές τότε συγκυριακά και βραχυπρόθεσμα μπορεί να φαίνεται ότι κερδίζουν κάποια  πρόσωπα, χάνει όμως  η αυτοδιοίκηση και κατ’ επέκταση ο μεγάλος χαμένος είναι η  κοινωνία.


Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΚΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΟΚΑΥΚΟΥ

Η προχειρότητα και  η ανευθυνότητα της δημοτικής αρχής για το ιστορικό κέντρο της Ναυπάκτου

Για μια ακόμα φορά η ΑΔΚΝ ανέδειξε και στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο τον απόλυτο παραλογισμό της δημοτικής αρχής και του αντιδημάρχου κ. Καρακώστα
Μεταξύ άλλων τονίστηκε η έλλειψη αδειών, η μη κατασκευή πεζοδρομίων, η μη σύνδεση του έργου με την προγραμματιζόμενη ανάπλαση του ιστορικού κέντρου, η επιδεικτική αδιαφορία στις προτάσεις των συλλόγων αρχιτεκτόνων και μηχανικών της πόλης καθώς και  οι αναφορές για τον κίνδυνο ακυρότητας του έργου, όπως προκύπτει από  επίσημα έγγραφα των αρμόδιων αρχών.
Παρακολουθείστε το σχετικό απόσπασμα

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΠΕΡΝΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Προσπερνά τα γεγονότα και δεν απαντά επί της ουσίας για το φωτογραφικό όρο της διακήρυξης  η δημοτική αρχή


Πανικόβλητη η δημοτική αρχή από την αποκάλυψη των όσων συμβαίνουν στο δήμο μας και φανερώνουν την πλήρη διάλυσή της,  προσπαθεί να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα για τις διαδικασίες στην επιλογή του εργολάβου που θα κατασκευάσει την τέντα για τη  ΝΟΣΤΟΣ και τα παζάρια.
Με την ανακοίνωσή της πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Θυμήθηκε τα τσαντίρια, τους τσίγκους και την τάβλα για να ξεγελάσει τους αναγνώστες και να οδηγήσει τη σκέψη τους στο παρελθόν αποφεύγοντας τα καυτά ερωτήματα του παρόντος.
Η δημοτική αρχή με όσα λαϊκίστικα γράφει σε ένα μόνο πράγμα στοχεύει. Να αποφύγει να απαντήσει στο μοναδικό ερώτημα. Γιατί απέκλεισε το δεύτερο εργολάβο με φωτογραφική διάταξη στη διακήρυξη;
Γιατί όλως τυχαίως ο μοναδικός ανάδοχος του διαγωνισμού είναι ο ίδιος που το 2016 για την ίδια κατασκευή που φιλοξένησε τα παζάρια και τη ΝΟΣΤΟΣ πληρώθηκε ξεχωριστά για κάθε διοργάνωση;
Η παράταξή μας στήριξε και στηρίζει κάθε προσπάθεια που βοηθάει το δήμο μας. Στηρίξαμε και στηρίζουμε την αναβάθμιση των παζαριών, τη ΝΟΣΤΟΣ και κάθε θετική πρωτοβουλία από όπου και αν προέρχεται εφόσον εξυπηρετεί τα συμφέροντα του δήμου μας.
Η δημοτική αρχή Λουκόπουλου βλέπει μυωπικά το παρελθόν προσπερνώντας σκοπίμως το νοικοκύρεμα του δήμου και την άριστη οικονομική κατάσταση που παρέλαβε από την προηγούμενη δημοτική αρχή και της δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίζει θεσμούς. 
Επίσης προσπερνά (γιατί άραγε;) το γεγονός ότι από την Οικονομική Επιτροπή στις 10/8/ 2017  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ συζητήθηκε η κατάρτιση και η ψήφιση των όρων της διακήρυξης για τη στέγαση και τη μίσθωση του εξοπλισμού των Παζαριών και της Νόστος και ενώ απουσίαζε ο κ. Τσέλιος. Με τον τρόπο αυτό η δημοτική αρχή πέρασε τον φωτογραφικό όρο της διακήρυξης για δεκαετή προϋπηρεσία.
Ας ψάξουν αλλού λοιπόν ο  κ. Λουκόπουλος με τον κ. Καρακώστα για ευκολόπιστους οπαδούς που θα κλείνουν τα μάτια σε αυτά που συμβαίνουν  στο δήμο μας.
Οι δημότες γνωρίζουν πλέον τις τακτικές της δημοτικής αρχής και θα δώσουν την απάντηση στην κατάλληλη στιγμή.
Τα ψέματα και ο λαϊκισμός ως περιτύλιγμα για να τα συγκαλύπτει, δεν πείθουν κανένα.  Έχει και η ανοχή τα όριά της.


Ναύπακτος  15-9-2017

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟΡΠΙΛΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΖΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΝΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ


Συνεχίζονται οι τακτικισμοί και το έλλειμμα Διαφάνειας

Η δημοτική αρχή έχει στο ενεργητικό της τρεις διοργανώσεις για τα παζάρια και μία διοργάνωση της έκθεσης ΝΟΣΤΟΣ. Σε κάθε διοργάνωση αποκαλύπτεται και κάτι το ξεχωριστό!

Ως αντιπολίτευση καταγγέλλουμε κάθε χρόνο τα κακώς κείμενα και τις σκοπιμότητες που υπηρετεί η δημοτική αρχή με τις πολιτικές της σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου.

Η περσινή διοργάνωση άφησε πολλά σημεία αδιαφάνειας και είχαμε την ελπίδα ότι φέτος δεν θα επαναλαμβάνονταν οι ίδιες τακτικές. Πέσαμε έξω. Στη χθεσινή οικονομική επιτροπή συζητήθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την τέντα ( επιτέλους η ίδια τέντα θα στεγάσει και τα Παζάρια και την ΝΟΣΤΟΣ και θα πληρωθεί μία φορά),   και τον εξοπλισμό που θα χρειαστεί.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ήταν δύο, ο ένας ωστόσο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΕ γιατί δεν πληρεί την επί ποινή αποκλεισμού  προϋπόθεση του Άρθρου 10 της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία οι συμμετέχοντες έπρεπε να έχουν προϋπηρεσία στην Διοργάνωση Εκθέσεων τουλάχιστον 10 έτη (όπως αυτή θα προκύπτει από την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας). Ο συμμετέχων που αποκλείστηκε έχει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας την 11/10/2011. Είχε όμως ανάλογη δραστηριότητα με άλλη εταιρική επωνυμία στο παρελθόν. Για να καλύψει την απαίτηση της 10ετούς προϋπηρεσίας, υπέβαλε την προηγούμενη ανάλογη εμπειρία σε εταιρεία της οποίας κατέχει το 50% ως ετερόρρυθμο μέλος, με έτος ίδρυσης το 2009. Όμως ακόμα και με τη χρήση της δανείζουσας εμπειρίας, η συνολική προϋπηρεσία της εν λόγω εταιρείας, δεν ξεπερνά τα οκτώ έτη.

Έτσι παρέμεινε ο ένας διαγωνιζόμενος,  ο οποίος κατά σύμπτωση είχε αναλάβει και τις προηγούμενες διοργανώσεις.

Ο κ. Τσέλιος κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ψήφισε ΚΑΤΑ, αιτιολογώντας ότι ο όρος της διακήρυξης που αναφέρει ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν 10ετή προϋπηρεσία δείχνει υπερβολικός, καταχρηστικός και πιθανόν παράνομος.

Αυτά είναι τα δεδομένα από τα οποία όμως προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

·         Πώς διασφαλίζεται η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ που επικαλείται η δημοτική αρχή, όταν στη διακήρυξη του διαγωνισμού μπαίνουν όροι καταχρηστικοί, «φωτογραφικοί»;

·         Η δεκαετής προϋπηρεσία από την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας αποδεικνύει  την επαγγελματική εμπειρία και δεξιότητα ενώ η οκταετής ανάλογη εμπειρία πρέπει  να αποτελεί λόγο αποκλεισμού;

·         Ποιος είναι πιο έμπειρος και πιο ικανός αυτός που έχει δέκα χρόνια εμπειρία σε μικροκατασκευές για παράδειγμα ή κάποιος που έχει λιγότερα χρόνια αλλά εμπειρία σε μεγάλα έργα;

·         Η ποιότητα εργασιών και ο επαγγελματισμός αποδεικνύονται μόνο από τα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας;

·         Αν δεν είχαν μπει φωτογραφικοί  όροι δεν θα λαμβάνονταν υπόψη στην αξιολόγηση πέρα από την  εμπειρία και οι οικονομικές προσφορές τους;

Η δημοτική αρχή για άλλη μια φορά επιμένει με τους τακτικισμούς της και τα τερτίπια της να προσβάλλει τη νοημοσύνη μας και να αποδεικνύεται ανακόλουθη στις δήθεν  δεσμεύσεις της για ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.

Ελπίζουμε έστω και τώρα να προηγηθεί το συμφέρον των δημοτών και η δημοτική αρχή να επαναλάβει τον διαγωνισμό με καθαρούς και ισότιμους όρους.

Ναύπακτος 13/9/2017